Instal·lacions de Gas

Les nostres principals accions d’operació són:

instal·lacions comunitàries
Instal·lacions individuals en Pisos, Xalets, Locals, Comerços, Indústries.
Avaries i modificacions
Fuites, proves d’estanqueïtat, anàlisi de combustió
Certificats de butlletins tècnic-legals complets he certificats individuals

Correcció de defectes certificats
Gestió d’altes de Gas amb la companyia subministradora, Gestió d’escomeses noves
Transformació de quart de calderes de carbó a gas.
Pla renove d’aparells de Gas
Substitució de calderes i escalfadors
Transformació de plantes de propà.
Col·locació d’armaris reguladors-comptadors

gas